Porady
Energia pod kontrolą
PC Format 11/2018

Pecet wyposażony w kilowatowy zasilacz to dziś żadna sensacja, zużycie energii przez gamingowe komputery stacjonarne może być ogromne. Tak dużej mocy nie potrzeba za to do przeglądania sieci czy edycji dokumentów i dlatego warto skonfigurować Windows 10 tak, aby zarządzał poborem energii. Robert Szyszka

Plany użytkownika

Domyślnie w systemie skonfigurowane są trzy plany zasilania – oszczędny, zrównoważony i wydajny. Użytkownik może jednak tworzyć także własne plany.


Otwórz sekcję konfiguracji zasilania i przejdź do okna ustawień dodatkowych. Kliknij łącze Utwórz plan zasilania, umieszczone w panelu po lewej. Wskaż plan, który będzie szablonem dla twojego schematu, i nadaj nowym ustawieniom nazwę w polu Nazwa planu u dołu okna. Przejdź dalej.


Zdefiniuj czas wyłączenia monitora i przejścia komputera w stan uśpienia. Zapisz konfigurację przyciskiem . Przejdź dalej.


Nowy plan pojawi się na liście dostępnych planów. Dopiero teraz, klikając łącze Zmień ustawienia planu, zmodyfikujesz jego opcje zaawansowane.

Przywracanie ustawień domyślnych

Duża liczba opcji w ustawieniach planów zasilania powoduje, że bardzo łatwo zapomnieć, jakie zmiany wprowadziliśmy. Przeszukiwanie wszystkich sekcji nie rozwieje też wątpliwości, jeżeli nie wiadomo, jaka była oryginalna konfiguracja. Aby przywrócić domyślne ustawienia przewidziane przez twórców systemu, wystarczy jednak jedno kliknięcie. Otwórz okno dodatkowych ustawień zasilania i wybierz łącze Zmień zaawansowane ustawienia planu przypisane do schematu, który chcesz zresetować. Kliknij Przywróć ustawienia domyślne tego planu.

Zarządzanie procesorem


Wydajność komputera, czyli między innymi stopień wykorzystania CPU, wpływa na poziom zużycia energii. Im więcej zasobów procesora, tym większy pobór energii. Otwórz okno zaawansowanych ustawień planów zasilania i rozwiń kategorię Zarządzanie energią procesora. W sekcji Minimalny stan procesora zdefiniujesz minimalny poziom wykorzystania CPU, a w sekcji Maksymalny stan procesora – maksymalny. W oszczędnych planach maksimum może być na przykład na poziomie 50 procent. W ekstremalnej sytuacji, gdy użycie procesora jest mocno ograniczone, a w związku z tym zmniejsza się wydzielanie ciepła, można też zaryzykować zamianę aktywnego trybu chłodzenia na tryb pasywny. Wymusi to wyłączenie wentylatora na procesorze. Taka konfiguracja nie jest zalecana, jeżeli nie masz pasywnego zestawu chłodzenia.Zobacz również