Porady
Jak wyłączyć powiadomienia w Windows 10

Niejednokrotnie w pracy z Windows 10 np. przy obróbce tekstu czy podczas gier irytują nas wyskakujące powiadomienia. Pokazujemy jak w kilku krokach wyłączyć natarczywe komunikaty. Dzięki trybowi Skupienie da się automatycznie ukryć powiadomienia o wydarzeniach zachodzących podczas pracy z aplikacjami działającymi w trybie pełnoekranowym i na pierwszym planie.

Tryb Skupienie jest odpowiednikiem tabliczki „proszę nie przeszkadzać” wywieszonej na drzwiach pokoju hotelowego. Komunikaty są automatycznie ukrywane (pojawią się dopiero gdy użytkownik wyjdzie z trybu Skupienie). Możliwe jest także wyciszanie powiadomień w określonych godzinach dnia. Jednak system Windows 10 wyświetli wiadomość „Twoje powiadomienia będą przechowywane w ciszy tutaj w centrum akcji” także podczas gry, w trybie pełnoekranowym lub w trakcie duplikowania ekranu. Przedstawimy sposób wyłączenia takich powiadomień.

Aby skonfigurować mechanizm powiadomień, należy wydać komendę Ustawienia | System | Skupienie


W sekcji Reguły automatyczne trzeba kliknąć nazwę reguły. Przykładowo, aby wyłączyć powiadomienia pojawiające się podczas gry, wybiera się pozycję Gdy gram w grę.

W wyświetlonym oknie należy zlikwidować zaznaczenie w polu Pokaż powiadomienie w centrum akcji, gdy funkcja Skupienie została włączona automatycznie.

Proces trzeba powtórzyć się dla pozostałych rodzajów automatycznej reguły: W godzinach, Gdy duplikuję ekran i Gdy używam aplikacji w trybie pełnoekranowym. Każda reguła automatyczna ma własne ustawienie powiadomień.

Jeśli chce się również wyłączyć komunikaty podsumowujące, które pojawiają się po wyjściu z trybu Skupienie, trzeba usunąć zaznaczenie opcji Pokaż podsumowanie elementów, które zostały pominięte, gdy funkcja Skupienie była włączona.

 Zobacz również