Porady
Migracja danych z Google Play Music do YouTube Music

Niedawno pisaliśmy o końcu Google Play Music. Zamiast niego pojawi się YouTube Music. Co jednak zrobić, jeśli korzystaliśmy z apki Googlea, mamy wykupione za jej pośrednictwem zbiory muzyczne i muzykę wgraną do programu? Czekać nas będzie migracja danych. Paula Jeziorska

Weź to na sposób

Goodbye Google Play Music


 


 


1. Muzykę z googlowskiej apki przenieść do YouTube Music można na kilka sposobów. We wpisie na blogu Google’a padają słowa o specjalnie przygotowanym dla użytkowników Google Play Music mailingu. W wiadomości dostarczonej na nasze skrzynki mailowe ma być link, po kliknięciu którego mamy rozpocząć kopiowanie plików.2. Innym sposobem jest otworzenie apki YouTube Music – po kliknięciu ikonki konta w prawym górnym rogu, przejściu do „Ustawień” i znalezieniu opcji „Transfer muzyki” mamy pewność, że do naszego urządzenia dotarła już aktualizacja i możemy przystąpić do przenoszenia biblioteki muzycznej.


Wejście w ustawienia
3. Pozostaje jeszcze skorzystanie ze strony WWW YouTube’a. Po wejściu w link od razu dowiemy się, czy możemy przystąpić do przenoszenia zasobów z Google Play Music do YouTube Music. Proces ten ma przebiegać za pośrednictwem jednego kliknięcia. Jeśli jednak aktualizacja jeszcze do nas nie dotarła, pojawi się następujący komunikat:

 

Komunikat

Szybka zmiana

Każdy z wymienionych sposobów umożliwi przeniesienie muzyki między apkami. Po aktualizacji programów, w sekcji transferu pojawi się lista z wszystkimi zasobami naszej biblioteki, które można skopiować do YouTube’a oraz opcje „Nie teraz” i „Przenieś”. W zależności od wielkości biblioteki, proces może potrwać nawet kilkadziesiąt minut.


Po zakończeniu migracji, na skrzynkę mailową przyjdą dwie wiadomości. Jedna z potwierdzeniem przeniesienia rozliczeń między apkami (tylko w przypadku, gdy kupowaliśmy muzykę w Google Play Music), a druga z informacją o pełnym skopiowaniu zasobów z jednego programu do drugiego.


W przypadku braku konta w serwisie YouTube Music konieczne będzie jego założenie, aby zachować dane z apki Google Play Music. Kopiowanie bibliotek na nasze konto biznesowe YouTube nie będzie możliwe. Do czasu, aż dotychczasowa aplikacja nie zostanie wyłączona z użytku, nadal można dokonywać w niej zakupów i na bieżąco przenosić zasoby do nowego programu, powtarzając czynność, ilekroć zajdzie potrzeba.


Wszystkie „przerzucone” pliki będą się znajdowały w zakładce Biblioteka w prawym dolnym rogu aplikacji YouTube Music.


Biblioteka


Zobacz również