Aktualności
Biały Dom chce regulować zasady moderacji
13 sierpnia 2019, 11:40
Biały Dom chce regulować zasady moderacji

Donald Trump proponuje, aby FCC nadzorowała proces usuwania treści w mediach społecznościowych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przemawiając do osób zebranych na spotkaniu poświęconym mediom społecznościowym, wspomniał o rozszerzeniu uprawnień Federalnej Komisji Łączności (FCC).

Amerykańscy konserwatyści utrzymują, że są dyskryminowani przez administratorów platform społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, i stale docierają do nich skargi dotyczące usuwania z serwisów treści zamieszczanych przez przedstawicieli prawicy. Składane zażalenia są często motywowane zwalczaniem mowy nienawiści albo naruszeniem zasad obowiązujących w portalu.

Specjalne przepisy wykonawcze miałyby dać Federalnej Komisji Łączności prawo nadzorowania procesu kontroli treści na platformach społecznościowych. Według stacji CNN, która uzyskała szkic planowanych regulacji (zwanych „Protecting Americans from Online Censorship"), FCC powinna określić jasne zasady, kiedy prawo chroni decyzje właścicieli portali o usunięciu wybranych treści, a kiedy nie. Poza tym na Federalną Komisję Handlu (FTC) zostałby nałożony obowiązek sprawdzania, czy przedsiębiorstwa takie jak Facebook albo Google nie dopuszczają się nadużyć związanych z ignorowaniem nowych przepisów dotyczących moderacji treści.

CNN zaznacza, że zmiana uprawnień FCC jest we wczesnym stadium planowania, a sam pomysł może być znacząco zmieniony lub też całkowicie porzucony.

fot. 123RF


Adam Wiśniewski