Aktualności
Jak u korpoludka
1 września 2021, 10:00
Jak u korpoludka

Definiujemy komunikaty wyświetlane podczas startu systemu Windows.

Firmowe komputery często są skonfigurowane w ten sposób, że podczas uruchamiania Windowsa pokazują użytkownikowi różne komunikaty zanim wyświetlą okno logowania.

Gdyby ktoś chciał osiągnąć to samo na zwykłym, domowym sprzęcie, wystarczy, że wprowadzi dwie poprawki w systemowym rejestrze.

Aby to zrobić, należy wcisnąć kombinację klawiszy [Windows]+[R], a w polu Otwórz okienka Uruchamianie wpisać komendę regedit i nacisnąć [Enter]:

Po uruchomieniu Edytora rejestru trzeba odnaleźć klucz

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Są w nim zapisane dwie wartości: legalnoticecaption oraz legalnoticetext:

Dwukrotnie klikamy każdą z nich i w polu Dane wartości okienka Edytowanie ciągu wpisujemy treść komunikatu, który ma być wyświetlony (jego nagłówek oraz tekst znajdujący się niżej):

Klikamy OK. Okno Edytora rejestru powinno wyglądać mniej więcej tak:

Po zamknięciu Edytora rejestru można zrestartować komputer. Podczas uruchamiania maszyny zobaczymy następujący widok:

Gdyby napis się znudził, można go zmienić albo usunąć – wystarczy w tym celu skasować tekst podany jako dane wartości legalnoticecaption oraz legalnoticetext.

fot. Microsoft, Loya Liu – Pixabay


Adam Wiśniewski