Porady
Pliki zawsze aktualne
PC Format 2/2019

Jeżeli pracujesz w domu i w biurze, korzystasz z  kilku komputerów oraz używasz aktywnie smartfona, powinieneś pamiętać o synchronizacji danych. Prawidłowo przeprowadzona zagwarantuje, że w każdym systemie pliki będą zawsze aktualne. Robert Szyszka

Automatyczna synchronizacja w AllwaySync

Ręczna synchronizacja pozwala samodzielnie wybrać czas aktualizacji, ale łatwo o niej zapomnieć. Warto skonfigurować automatyczną synchronizację i zdać się na program.


Rozwiń menu Widok i wybierz polecenie Opcje. Rozwiń listę ze zdefiniowanym zadaniem synchronizacji i zaznacz kategorię Automatyczna aktualizacja. Kliknij pole Kiedy wykryte zostaną zmiany plików i na liście Opóźnienie ustaw odstęp, w jakim mają być monitorowane katalogi. Domyślne 10 minut jest wystarczające. Jeżeli jednak synchronizujesz bardzo ważne dane i często je modyfikujesz, możesz skrócić ten czas. Gdy natomiast kopiowane pliki mają duże rozmiary, warto go wydłużyć, by nie obciążać niepotrzebnie łącza.


Umieść zaznaczenie obok opcji Przy starcie aplikacji oraz Zanim się wylogujesz. W ten sposób dane zostaną również zaktualizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Kliknij Opcje aplikacji w lewej części okna i włącz automatyczne uruchamianie – polecenie Uruchom automatycznie aplikację w pasku zadań wraz ze startem komputera. Zamknij okno opcji przyciskiem OK.Zobacz również