Porady
Zarządzanie dyskami i partycjami: zostań disc jockeyem
PC Format 6/2019

W internecie można znaleźć mnóstwo aplikacji służących do zarządzania dyskami i partycjami. Są programy bezpłatne i komercyjne. Nie trzeba jednak daleko szukać. Doskonałe narzędzie znajduje się także w systemie operacyjnym. robert szyszka

Operacje na dyskach i partycjach

Najwygodniejszym sposobem korzystania z funkcji programu jest wywoływanie menu związanego z danym obiektem. Przykładowo, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nagłówka dysku ukażą się operacje związane z dyskiem, a po wykonaniu tego samego działania na polu graficznym reprezentującym partycję – operacje związane z partycją . Operacje dla partycji: aktywowanie partycji; kasowanie; przypisywanie i zmiana liter; formatowanie; zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru; dublowanie zawartości. W przypadku dysku można natomiast: tworzyć woluminy łączone, czyli wykorzystywać przestrzeń wielu dysków w celu utworzenia jednego dużego nośnika; tworzyć woluminy rozłożone, w których dane dzielone są na bloki i zapisywane w sposób nieciągły na różnych nośnikach, co przyspiesza dostęp do danych; tworzyć dyski dublowane (lustrzane), co polega na zapisie tych samych danych jednocześnie na dwóch nośnikach; zapisywać dane w postaci macierzy RAID5, co zwiększa bezpieczeństwo danych; skonwertować dysk podstawowy na dysk dynamiczny, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji tworzenia woluminów; konwertować dyski MBR na GPT i na odwrót.

Dzielimy dysk na partycje

Nowy dysk, który planujemy dołożyć do komputera, nie ma zazwyczaj wydzielonej partycji, a bez tego nie będzie widoczny w systemie. A jeżeli nawet został wcześniej podzielony, to często nie odpowiada nam ten podział. Zarządzanie dyskami pozwala szybko kasować i tworzyć nowe partycje. Podłącz dysk do komputera, uruchom Windows i program Zarządzanie dyskami. Jeżeli chcesz zlikwidować istniejący podział dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję przeznaczoną do skasowania i z menu kontekstowego wybierz . Potwierdź operację przyciskiem . Pamiętaj, wszystkie dane z tego nośnika zostaną utracone. Nieprzydzielone miejsce na dysku oznaczone jest kolorem czarnym. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz . Przejdź dalej. Kreator proponuje utworzenie jednej partycji na całym dysku. Możesz to zmienić i podzielić nośnik na przykład na dwie części. Wpisz rozmiar partycji w pole i kliknij . Pozostaw bez zmian literę dysku, którą podpowiada system (będzie to pierwsza wolna), i przejdź dalej. Partycję należy teraz sformatować. Windows proponuje domyślnie NTFS. Jest jeszcze FAT32, ale lepiej pozostawić to ustawienie bez zmian. Podobnie jest z jednostką alokacji. W pole wpisz etykietę, pod którą będzie widoczna partycja. Jeżeli uznasz, że nowy dysk jest zbyt mały, możesz włączyć na nim kompresję danych. Wystarczy zaznaczyć pole . Kliknij . Partycja jest już widoczna w systemie.

Zmniejszamy i powiększamy partycje

Zarządzanie dyskami nie ustępuje wielu komercyjnym narzędziom. Wprawdzie nie umożliwia przeniesienia partycji z danymi, ale pozwala na powiększanie bądź pomniejszanie woluminów bez utraty informacji. Aby zmniejszyć rozmiar partycji, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie . W pole wpisz, o ile chcesz zmniejszyć partycję. Jej rozmiar po operacji wyświetlony zostanie poniżej, w polu . Kliknij . Aby powiększyć wolumin, kliknij go prawym przyciskiem myszy i użyj polecenia . Przejdź dalej. Zwróć uwagę, że program pozwala ci na rozszerzenie partycji o miejsce na innym dysku. W kolumnie wyświetlane są wszystkie możliwe do wykorzystania nośniki. Domyślnie wybrana jest natomiast pusta przestrzeń położona bezpośrednio za powiększaną partycją – kolumna . Wolumin możesz rozszerzyć o maksymalną wartość (ustawienie domyślne) albo powiększyć go tylko trochę. Odpowiednią liczbę umieść w polu . Kliknij .

Lustrzane odbicia

Jeżeli dysponujesz odpowiednią liczbą twardych dysków, możesz skonfigurować je w odpowiednik macierzy RAID. Zabezpieczy to na przykład dane przed utratą albo przyspieszy dostęp do nich. Konsola zarządzania dyskami umożliwia skonfigurowanie dysków dublowanych (mirrored) oraz rozłożonych (stripped). Teoretycznie jest jeszcze funkcja macierzy RAID5 (wolumeny rozłożone z parzystością), ale w domowych wariantach Windows nie da się jej uruchomić. Działa tylko w wersjach serwerowych. Wolumeny dublowane zabezpieczają przed utratą danych. Te same informacje są bowiem zapisywane jednocześnie na dwóch różnych dyskach. Traci się jednak sporo miejsca. Dzięki wolumenom rozłożonym można natomiast uzyskać szybszy dostęp do informacji. Ta funkcja nie chroni za to przed utratą plików. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek jednego z dysków i wybierz polecenie . Przejdź dalej. Po prawej stronie okna, w kolumnie , widnieje dysk, którego odbicie zamierzasz skonfigurować. Po lewej, w kolumnie , umieszczone są nośniki, na których można zapisać kopię. Zaznacz jeden z nich i kliknij przycisk <. Za pomocą listy przypisz do pary dysków literę i kliknij . Określ format plików, w jakim zostaną sformatowane dyski. Najlepiej pozostawić opcję <. W polu określ nazwę dysku i przejdź dalej. Kliknij . Rozpocznie się formatowanie powierzchni nowego woluminu dublowanego, a po jego zakończeniu dyski będą dostępne w systemie jako jeden nośnik. Warto zwrócić uwagę, że obydwa dyski muszą mieć ten sam rozmiar. Jeżeli jeden z nich jest większy, część powierzchni pozostanie niezagospodarowana . Można ją z powodzeniem wykorzystać na dodatkową partycję. Jeżeli chcesz stworzyć wolumin rozłożony, kliknij dysk prawym przyciskiem myszy i wskaż . Przejdź dalej, zaznacz w kolumnie dysk lub dyski, które znajdą się w zestawie, i kliknij . W kolejnym kroku kreatora przypisz do nowego woluminu literę, następnie wybierz system plików i nadaj dyskowi etykietę . Kliknij , . Po sformatowaniu wolumin będzie gotowy do pracy. Jak poprzednio, nadmiarowe miejsce na dyskach można wykorzystać na dodatkowe partycje.Zobacz również