Porady
Wszystko na czas
PC Format 3/2019

Punktualność to bardzo ważna cecha w zabieganym świecie. Terminy, spotkania, wypełnione po brzegi kalendarze nie pozwalają na chwilę wytchnienia. Trzeba dobrej organizacji i dyscypliny, by zdążyć ze wszystkim na czas. Przyda się też elektroniczny pomocnik, np. w postaci zegara z alarmem. Robert Szyszka

Pobudka! Czas do pracy!

Alarm to jedna z częściej używanych funkcji. Można jej użyć do przypomnienia o ważnym spotkaniu, o rzeczy do zrobienia albo jako budzika. Alarm może być jednorazowy lub cykliczny. Sprawdza się doskonale zwłaszcza w systemach z ekranami dotykowymi, na przykład na tabletach pracujących pod kontrolą Windows 10. Przystosowanie interfejsu do obsługi palcem ułatwia korzystanie z tego programu.


Kliknij przycisk startowy i polecenie Alarmy i zegar. Wybierz kartę Alarm. Aby dodać nowy alarm, naciśnij + u dołu okna. W lewej kolumnie znajdują się cyfry określające godzinę, w prawej minuty. Zawartość kolumn można przewijać kółkiem myszy lub klikając strzałki u góry i u dołu (5). Dzięki dużej, czytelnej formie łatwo przesuwać je również palcem na ekranach dotykowych. Ustaw godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm.


Kliknij pole Nazwa alarmu i nadaj alarmowi nazwę (6). Wciśnij Enter. Wybierz łącze Powtórzenia, a następnie zaznacz dni tygodnia, w których ma obowiązywać alarm (7). Jeżeli nie zaznaczysz żadnego pola, działanie alarmu będzie jednorazowe. Kliknij poza polem z listą dni tygodnia.


Klikając pole Dźwięk, zdefiniujesz dźwięk alarmu. Do wyboru masz 10 różnych wariantów melodii. Wybierz jeszcze pole Drzemka i określ, ile ma trwać drzemka po wyłączeniu alarmu. Na koniec zatwierdź konfigurację przyciskiem .


Aby aktywować budzik, przesuń suwak widoczny z prawej strony wybranego alarmu do pozycji Włączone. W odpowiednim momencie na ekranie zostanie wyświetlony komunikat alarmowy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wybierając przycisk , uśpisz alarm na czas zdefiniowany podczas konfiguracji. Czas trwania drzemki możesz także zmienić za pomocą listy powyżej (9). Jeżeli chcesz wyłączyć alarm, użyj przycisku Wyłącz.Zobacz również