Porady
Zarządzanie dyskami i partycjami: zostań disc jockeyem
PC Format 6/2019

W internecie można znaleźć mnóstwo aplikacji służących do zarządzania dyskami i partycjami. Są programy bezpłatne i komercyjne. Nie trzeba jednak daleko szukać. Doskonałe narzędzie znajduje się także w systemie operacyjnym. robert szyszka


Zarządzanie dyskami to systemowa konsola służąca do obsługi dysków zainstalowanych w komputerze. Program umożliwia tworzenie i kasowanie partycji, zmianę ich rozmiarów oraz łączenie kilku woluminów w jeden. Za pomocą tego narzędzia można przygotować dyski wirtualne i konwertować dyski na dynamiczne, inicjować dyski GPT oraz MBR. Konsola zarządzania dyskami wyposażona została także w funkcje umożliwiające tworzenie podstawowych macierzy RAID.

Co i gdzie w interfejsie?

– zestaw funkcji, opcji i ustawień konfiguracyjnych programu. – przyciski funkcji nawigacyjnych i wywołujących funkcje zewnętrzne oraz przyciski konfiguracyjne widoku konsoli. – górna połowa ekranu przeznaczona na jeden z trybów wyświetlania informacji o dyskach i partycjach. Może to być lista partycji, lista dysków bądź widok graficzny. – dolna połowa ekranu również przeznaczona na jeden z trybów wyświetlania informacji o dyskach i partycjach. Może to być, jak poprzednio, lista partycji, lista dysków bądź widok graficzny. – okno z funkcjami związanymi z wybranym obiektem. – funkcje dotyczące obiektu. – opis kolorów użytych w widoku graficznym.

Uruchom Zarządzanie dyskami

Zarządzanie dyskami to jedna z konsoli administracyjnych Windows. Dostęp do tego narzędzia możliwy jest na wiele różnych sposobów. Najprostszą i najszybszą metodą uruchomienia programu jest użycie menu administracyjnego. Kliknij przycisk startowy prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie . Kolejny sposób to użycie wiersza polecenia. Kliknij myszą pole wyszukiwania na pasku zadań (w starszych wersjach Windows 10 menu startowe) i za pomocą klawiatury wpisz komendę . Wciśnij Enter. Do funkcji dyskowych można dostać się również z konsoli zarządzania systemem. Kliknij w tym celu prawym przyciskiem myszy ikonę na pulpicie i wybierz polecenie . Wskaż w drzewie konsoli kategorię .

Zmiana litery dysku

Aby zmienić literę dysku przypisaną do partycji, kliknij wybraną partycję na liście lub w widoku graficznym i wybierz polecenie . Kliknij przycisk , rozwiń listę i wskaż na niej nową literę . Dostępne będą tylko te, które nie są jeszcze zajęte. Zaakceptuj zmianę przyciskiem . Potwierdź operację przyciskiem .

Skalowanie grafiki prezentującej dyski

Dyski działające w systemie mogą się bardzo różnić pojemnością. Ma to miejsce zwykle wtedy, gdy do komputera dodaje się nowe, duże nośniki, pozostawiając jednocześnie te stare. Grafika prezentująca partycje w Zarządzaniu dyskami jest skalowana odpowiednio do rozmiarów dysków, ale gdy te są zupełnie inne, może być nieczytelna. Aby wyeliminować ten problem, można zmienić sposób skalowania grafiki. Rozwiń menu i wybierz polecenie . Przejdź na kartę . Sekcja dotyczy całych dysków, sekcja poszczególnych partycji. Jeżeli rozmiary nośników bądź partycji są porównywalne, zaznacz . Łatwiej wtedy porównać ich wielkość . Jeżeli jeden lub kilka dysków (bądź partycji) ma znacznie większe rozmiary, wybierz . Jeżeli jednak zależy ci jedynie tylko na tym, by dobrze wypełnić miejsce dostępne w oknie programu, kliknij .

Dyski wirtualne

Przystawka Zarządzanie dyskami obsługuje nie tylko fizyczne nośniki. Za pomocą tej konsoli można równie utworzyć lub dodać do systemu istniejące dyski wirtualne w formacie VHD. Wystarczy rozwinąć menu i kliknąć bądź .Zobacz również